U heeft net een nieuwe wagen besteld?
En u wil er zo vlug mogelijk een ritje mee maken?

Dan rest er u nog slechts 1 ding te regelen, u dient nog de (bij wet) verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering (BA) af te sluiten.
Zoek niet langer, de exclusieve verzekering van het merk is er voor u!
Ontdek snel onze voordelen en profiteer van onze tijdelijke actie.

Tijdelijke Actie!


Onderschrijf een contract tussen 01/01/18 en 30/04/2018 en geniet van 2 maanden gratis verzekering.
Onderteken uw contract nog vóór de vervaldatum van deze offerte en betaal het eerste jaar slechts 10 van de 12 maanden!


Geïnteresseerd?Of bel 0800/30 606 voor een vrijblijvende offerte.

Onderschrijf snel uw contract! Uw offerte blijft slechts 1 maand geldig!

Deze actie is geldig voor een hoofdbestuurder van minimum 26 jaar.


Elke verzekeringsofferte teruggestuurd binnen de geldigheidsduur van het voorstel zal, indien aan de acceptatievoorwaarden
voldaan zijn, genieten van deze actie.

Dit aanbod is geldig voor elke nieuwe onderschrijving van een BA contract ongeacht de andere onderschreven garanties
- niet van toepassing op een reeds bestaand contract.U vindt op deze site algemene informatie over de verzekering AUDI Insurancedie door Actel - merk van P&V Verzekeringen cvba Verzekeringsonderneming erkend onder code 0058, maatschappij naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel: Koningsstraat 151,1210 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0402.236.531. ontwikkeld werd. Op dit product zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing. Ze zijn beschikbaar op de website www.audi-insurance.be. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. Bij eventuele klachten kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze dienst Klachtenmanagement die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Wij zullen de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt met ons contact opnemen per brief (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), per e-mail klacht@actel.be) of telefonisch 02/250.90.60. Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02 547 58 71 of per mail info@ombudsman.as (www.ombudsman.as).

Wij gebruiken cookies om uw voorkeursinstellingen te bewaren. Door onze website te bezoeken, verklaart u voldoende op de hoogte te zijn van ons cookie beleid en het te aanvaarden.
OK