5 veranderingen die u best doorgeeft aan uw autoverzekeraar

 

​​​​​​​

 

 

Om goed verzekerd te blijven, moet u uw autoverzekeraar op de hoogte brengen bij een aantal veranderingen of gebeurtenissen in uw leven. De algemene regel is dat u uw verzekeraar op de hoogte moet brengen van elke administratieve wijziging. Maar ook van nieuwe situaties die het risico op ongevallen mogelijk verhogen of verlagen. Denk hierbij aan de volgende gevallen:

1. U verhuist

Bent u net verhuisd of overweegt u dat te doen? Geef uw adreswijziging zo snel mogelijk door aan uw autoverzekeraar. Anders riskeert u uw premieberichten niet meer te ontvangen en geconfronteerd te worden met de schorsing van uw waarborg of erger nog, de opzegging van uw verzekeringscontract, met alle gevolgen van dien.

2. Uw kind of iemand anders gebruikt uw wagen

Uw verzekeraar moet weten wie doorgaans met uw wagen rijdt om het risico op een ongeval in te schatten. Informeer hem dan ook als uw kind, partner of iemand anders uw wagen regelmatig gebruikt. Zo blijft u perfect verzekerd en vermijdt u dat u bij een ongeval een deel van de vergoeding zelf moet betalen.

3. U hebt een handicap

Of u nu een fysieke of mentale beperking hebt of kampt met een vermindering van uw functionele capaciteiten (motoriek, zicht enz.) door een ongeval of ziekte, dit kan een invloed hebben op hoe veilig u met de wagen rijdt. Verwittig daarom uw autoverzekeraar. Uw verzekeraar kan een rijgeschiktheidsattest vragen om u verder te kunnen blijven verzekeren. Wees gerust, dit betekent niet altijd een premieverhoging. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de autoverzekeraar u vraagt om langs te gaan bij het rijgeschiktheidscentrum CARA. Dat centrum zal een rijgeschiktheidsonderzoek uitvoeren en bezorgt u vervolgens een rapport over uw rijgeschiktheid. Dat stuurt u dan naar uw verzekeraar.

4. U wordt ernstig ziek

Een aandoening als een hartziekte of epilepsie kan uw rijvaardigheid negatief beïnvloeden. Als u een ernstige aandoening hebt, breng dan uw verzekeraar op de hoogte. Zo blijft u correct verzekerd.

5. U neemt geneesmiddelen die uw rijgedrag ernstig verstoren

Anti-allergiemedicijnen, kalmeermiddelen, hoestmiddelen, antidepressiva enz. De lijst van geneesmiddelen die de waakzaamheid verminderen en risico's inhouden bij het besturen van een voertuig is lang. Twijfelt u over de mogelijke risico's van een geneesmiddel? Lees vooraf de bijsluiter, en dan vooral de rubriek 'Rijvaardigheid en het gebruik van machines'. U vindt daarin alle nuttige informatie. Vraag zo nodig advies aan uw arts en/of apotheker. Praat er vervolgens over met uw verzekeraar, want als u geneesmiddelen neemt die een invloed hebben op het besturen van een voertuig en daardoor een ongeval veroorzaakt, riskeert u dat u uw verzekeraar de vergoeding die hij aan de benadeelde partij heeft uitbetaald, moet terugbetalen.